Zajímá vás více informací o bydlení? Projděte si nejčastější otázky, které společně řešíme.

Obecné dotazy

 • Jaké jsou základní pravidla bydlení?

  V bytě je zákaz kouření. V bytě se musí dodržovat noční klid od 22:00 až 06:00 hod.

 • Na jak dlouho dobu se uzavírá smlouva?

  Smlouva je vždy na dobu určitou, zpravidla na 1 rok.

 • Může být v bytě zvíře?

  Nájemce je oprávněn chovat v bytě  zvíře pouze s předchozím souhlasem pronajímatele. Vyvolá-li chov takového zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí budovy, např. úklid společných prostor, je nájemce povinen tyto náklady bez zbytečného odkladu uhradit pronajímateli. Pokud je zvíře v bytě, nájemce platí vyšší depozit (2 x nájem, 2 x domovní poplatky).

 • Je částka za nájem na stránkách finální?

  Částka je za čistý nájem. K nájmu se poté přidává částka za domovní poplatky a poté se přepisuje na nájemníka elektřina. Pokud je v domě plyn, tak se přepisuje i plyn.

 • Platí se provize nebo depozit?

  Provize se neplatí. Jsme přímými majiteli domů. Depozit je jeden nájem + domovní poplatky. Dva nájmy + dva poplatky se platí u vybavených bytů nebo pokud máte zvíře v bytě.

 • Jak se domluvit na prohlídku bytu?

  Vyberte si byt na našich stránkách. Otevřete si ho v prohlížeči a vyberte možnost „domluvit prohlídku“. Vyplňte údaje a poté do komentáře uveďte o jaký byt máte zájem.

 • Kdo spravuje byty?

  Každý dům spravuje správcovská společnost, která hlídá, aby dům byl čistý a byty plně funkční.

 • Jak dlouhá je výpovědní lhůta?

  Nájem je na dobu určitou a to zpravidla na 1 rok.

 • Jsou energie převedeny na nájemníka?

  Vždy se převádí elektřina na nájemníka – převod zařizujeme my. Pokud v domě není centrální kotelna – převádí se na nájemníka i plyn.

 • Co vše obsahují zálohy/domovní poplatky?

  Zálohy obsahují: dodávky vody; odvádění odpadních vod; odvoz komunálního odpadu; osvětlení a úklid společných prostor; dodávka tepla a teplé vody; provoz výtahu a s ním související služby. Jednotlivé služby se liší dle domu.

 • Jaký je rozdíl mezi nájmem a zálohami?

  Nájem je stálý. Zálohy se vyúčtují na konci roku dle reálné spotřeby.

Před nastěhováním - uzavření smlouvy

 • Jaké dokumenty jsou potřebné uzavření smlouvy?

  K uzavření smlouvy je potřebný občanský průkaz nebo pas. Zároveň každý dostane k vyplnění osobní údaje.

 • Kdy se platí nájem a zálohy/domovní poplatky?

  Nájem + zálohy/domovní poplatky se platí vždy do 5. dne v daném měsíci. Příklad: do 5.srpna nájemník musí uhradit nájem za srpen.

 • Co obsahuje předávací protokol?

  Počet předaných klíčů, stavy měřidel (voda, kalorimetr/plyn, elektroměr), podrobnou specifikaci bytu (stav bytu, nábytek, spotřebiče atd.)

 • Co vše se děje v den nastěhování?

  V den nastěhování se vyplní předávací protokol. Zároveň se projde byt a vše se zapíše/nafotí. Poté se předají klíče. V den nastěhování musí být uhrazený depozit. Také se přepisuje elektřina nebo plyn na nájemníka. Veškeré smlouvy a formuláře doneseme my.

 • Kdy se obdrží klíče od bytu?

  Klíče nájemník obdrží v den nastěhování. Klíče se předávají po uhrazení depozitu.

V průběhu bydlení

 • Koho kontaktovat, když je potřeba nějaké dokumentace/potvrzení atd.?

 • Koho kontaktovat, když je v bytě nebo ve společných prostorech technický problém?

  Kontaktujte naši správcovskou firmu, vždy je uvedena na nástěnce ve společných prostorech.

 • Koho kontaktovat, když je potřeba prodloužit/ukončit nájemní smlouvu?

 • Jakou škodu platí nájemník a jakou Home by Zeitgeist?

  Nájemník hradí vady, které sám způsobil. Home by Zeitgeist hradí technické problémy, za které nájemce nenese odpovědnost. Nájemník je dle zákona povinen byt udržovat, čistit a provádět běžnou údržbu.

 • Koho kontaktovat ohledně plateb?

  Kontaktujte: invoicing-service@zeitgeist.re

Vystěhování a ukončení smlouvy

 • Jak má vypadat výpověď z bytu a jaké jsou další kroky?

  Výpověď musí být dokument/dopis, který je podepsán nájemníkem/y. Výpověď obsahuje: celé jméno, adresu, číslo bytu, důvod výpovědi, datum. Začátkem dalšího měsíce začíná tří měsíční výpovědní lhůta. Poté se domluvíme na datu předání bytu.

 • Jak má vypadat odevzdaný byt?

  Byt musí být ve stejném stavu, jako byl nájemníkovi předán (včetně úklidu, holých čistých zdí atd.). Pokud zde budou nějaké nedostatky, firma Home by Zeitgeist je schopna zařídit opravu/úklid. Následně by se částka za opravu vyúčtovala nebo strhla z depozitu. Musí být odevzdán stejný počet klíčů jako bylo předánu na začátku nájmu.

 • Kdo zařizuje přepis energií?

  Přepis energií vyřešíme my, Home by Zeitgeist.

 • Může se nechat v bytě nějaký nábytek?

  Byt musí být ve stejném stavu jako se předával nájemníkovi, takže vyklizený bez nábytku, nádobí atd. Pokud by něco zůstalo, zajistíme odvoz a následně částku vyfakturujeme a strhneme z depozitu. Jediné co může zůstat jsou garnýže.

 • Co obsahuje předávací protokol?

  Jedná se o formulář, kde se zapíše stav odevzdaného/převzatého bytu. Zapíšou se stavy měřičů (elektroměr, plyn/kalorimetr, vodoměr) a počet vrácených klíčů.